tit
     
  圖:台灣旅遊攝影學會

 
*
◎日本長崎、福崗、大分百年幕府櫻花森林、古城、雲海、櫻花,高品質溫泉攝影六日遊 103.3
 
*
◎泰北深度人文 專題攝影之旅 102.8
 
*
◎日本九州最古老的溫泉--別府、湯布院賞楓溫泉-專業攝影之旅 101.11
 
*
◎千年櫻花古都--南韓釜、慶、大邱櫻花大道-專業攝影之旅 101.4
 
*
◎福建廈門-土樓-專業攝影之旅 101.2
 
*
◎吳哥窟-南韓賞櫻-專業攝影之旅 100.4
 
*
◎南韓內張山-專業賞楓美食之旅 99.11
 
*
◎日本賞櫻專業攝影之旅 98
 
*
◎京都賞楓專業攝影之旅 96.12
 
*
◎日本百選專業賞櫻之旅
 
*
◎日本九州賞楓攝影之旅